Voor wie

Voor Amsterdammers met een hulpvraag

Zorg bij Zorgeloos staat voor unieke zorg, voor unieke mensen. We denken niet in hokjes of diagnoses, maar in hulpvragen en oplossingen.

Als het buurtteam je bij ons aanmeldt, dan nemen we de tijd om kennis te maken en luisteren we goed naar wat jij vertelt. Op deze manier kijken we of wij de meest geschikte organisatie zijn om jou begeleiding te bieden. Mocht dit niet zo zijn, dan denken we graag mee over een meer geschikte oplossing. De financiering van de zorg gaat via de gemeente en wordt voor jou aangevraagd, jij hoeft daarvoor zelf niks te doen.

Onze werkwijze

Onvoorwaardelijk en zonder nonsens

Onze werkwijze kenmerkt zich door onvoorwaardelijke betrokkenheid en een no-nonsense benadering. We nemen de tijd om een vertrouwensband op te bouwen en te onderhouden. We zijn empathisch en begaan en daar waar nodig begrenzend en confronterend. De werkwijze bij Zorgeloos is afgestemd op type mens, situatie en hulpvraag. We kijken niet alleen naar bestaande oplossingen, maar zijn ook creatief met het bedenken van nieuwe antwoorden op vragen. Dit doen wij door al onze kennis en ervaring te bundelen tijdens onze wekelijkse cliëntbesprekingen. Door de grote hoeveelheid werk- en levenservaring van onze medewerkers komen we vaak met een passende oplossing.

Waarom Zorgeloos

Daadkrachtig, efficiënt en creatief

Zorgeloos heeft een eenvoudige en snelle aanmeldprocedure. We zijn altijd beschikbaar voor (telefonisch) overleg en advies. De intake volgt zo snel mogelijk en er wordt gestart zodra er een medewerker vrij is. Onze werkwijze is efficiënt door onze platte organisatiestructuur en wekelijkse cliëntbesprekingen met het hele team. We hebben een groot informeel en formeel netwerk, wat bijdraagt aan constructieve en efficiënte oplossingen voor hulpvragen. Bij aanmelding door het buurtteam, kijken we of wij de juiste mensen en kennis in huis hebben om jou de beste begeleiding te bieden. Zo niet, dan denken we graag mee over een meer passende organisatie.