Voor wie

Voor iedere Amsterdammer met een hulpvraag

Wij bieden ambulante begeleiding aan alle Amsterdammers die een hulpvraag hebben. Zorg bij Zorgeloos staat voor unieke zorg voor unieke mensen. Daarom denken wij niet in hokjes of diagnoses maar in hulpvragen en oplossingen. Bij de aanmelding of tijdens een oriënterend gesprek kijken we of wij de meest geschikte organisatie zijn om jou begeleiding te bieden. Mocht dit niet zo zijn dan denken we graag mee over een meer geschikte oplossing. De financiering van de zorg gaat via de gemeente en wij vragen het voor je aan.

Onze werkwijze

Onvoorwaardelijk en zonder nonsens

Onze werkwijze kenmerkt zich door onvoorwaardelijke betrokkenheid en een no-nonsense benadering. We nemen de tijd om een vertrouwensband op te bouwen en te onderhouden. We zijn empathisch en begaan en daar waar nodig begrenzend en confronterend. De werkwijze bij Zorgeloos is afgestemd op type mens, situatie en hulpvraag. We kijken niet alleen naar bestaande oplossingen maar zijn ook creatief met het bedenken van nieuwe antwoorden op vragen. Dit doen wij door al onze kennis en ervaring te bundelen tijdens onze wekelijkse cliëntbesprekingen. Door de grote hoeveelheid werk- en levenservaring van onze medewerkers komen we vaak met een passende oplossing.

Waarom Zorgeloos

Daadkrachtig, efficiënt en creatief

Zorgeloos heeft een eenvoudige en snelle aanmeldprocedure. Bovendien zijn we altijd beschikbaar voor (telefonisch) overleg en advies. Wij streven naar werken zonder wachtlijst. Indien er wel een wachtlijst is zullen wij snel laten weten of je bij ons kunt worden aangemeld. De intake volgt dan vrij snel en er wordt gestart zodra er een medewerker vrij is. Onze werkwijze is efficiënt door onze platte organisatiestructuur en wekelijkse cliëntbesprekingen met het hele team. We hebben een groot informeel en formeel netwerk wat bijdraagt aan constructieve en efficiënte oplossingen voor hulpvragen. Bij aanmelding, of tijdens een oriënterend gesprek, kijken we of wij de juiste mensen en kennis in huis hebben om jou de beste begeleiding te bieden. Zo niet, dan denken we graag mee over een meer passende aanbieder.