Het team

Wanneer je bent aangemeld bij Zorgeloos, dan krijg je één of meerdere medewerkers toegewezen. Dit hangt af van jouw hulpvraag en situatie. Bij deze toewijzing kijken we zorgvuldig naar een goede match tussen jou en de ambulant werker(s).

Een belangrijk onderdeel van onze manier van werken is onze wekelijkse casuïstiekbespreking met het hele team. Wij bundelen op deze manier onze kennis voor al onze cliënten. Mochten wij de kennis niet beschikbaar hebben, dan gaan we te rade in ons netwerk. Oplossingen zoeken doen we op creatieve, non-conformistische en grenzeloze manier. Ons streven: geen hulpvraag (blijft) onbeantwoord.

Alle leden van ons team hebben een grote verscheidenheid aan werk- en levenservaring. Wij hebben in ons team bijvoorbeeld meerdere schuldhulpverleners, een criminoloog, een ervaringsdeskundige, een neurowetenschapper, verpleegkundigen en mensen met kennis van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Naast deze expertises hebben onze werknemers een grote hoeveelheid algemene kennis op het gebied van hulpverlening.

En wat we vooral hebben is: passie voor het werken met mensen. We doen dit zonder oordelen, met humor én op een zorgzame manier.