Het team

Het team van Zorgeloos geeft hoog kwalitatieve zorg. We bezuinigen niet op tijd en aandacht. Wanneer je bent aangemeld bij Zorgeloos, dan krijg je één of meerdere medewerkers toegewezen. Dit hangt af van jouw hulpvraag en situatie. Bij deze toewijzing kijken we zorgvuldig naar een goede match tussen jou en de ambulant werker(s).

Een ander speerpunt van onze organisatie is onze wekelijkse casuïstiekbespreking met het hele team. Wij bundelen op deze manier al onze kennis voor al onze cliënten. Mochten wij de kennis niet beschikbaar hebben dan gaan we te rade in ons netwerk. Oplossingen zoeken doen we op creatieve, non-conformistische en grenzeloze manier. Ons streven: Geen hulpvraag (blijft) onbeantwoord.

Hoog kwalitatieve zorg kunnen wij garanderen doordat alle leden van ons team een grote verscheidenheid aan werk- en levenservaring hebben. Wij hebben in ons team bijvoorbeeld meerdere schuldhulpverleners, een criminoloog, een psychotherapeut, mensen met kennis van beschermd wonen en maatschappelijke opvang en een verpleegkundige. Naast deze expertises zijn al onze werknemers uitgerust met een grote hoeveelheid kennis op het gebied van hulpverlening.

Wat we vooral hebben is: passie voor het werken met mensen. We doen dit zonder oordelen, met humor én op een zorgzame manier.